Bestyrelse

Efter generalforsamling 2023 består bestyrelsen af følgende:

  • Christian Ünal Flindt, formand
  • Hans Rasmussen, næstformand
  • Xiaoming Chen, kasserer
  • Sandra Christiansen
  • Otto Herlev Jørgensen
  • Sealove Dervishi, 1. suppleant
  • Malene Faarvang, 2. suppleant

 

Vedtægter

Du kan læse Nørrebro Taekwondo Klubs vedtægter her:

Nørrebro Taekwondo vedtaegter 2023.pdf

 

Bestyrelsesmødereferater

På bestyrelsesmøde 1. marts 2023 vedtog bestyrelsen ny forretningsorden, hvoraf det fremgår, at mødereferater fremover skal ligge tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Referaterne ligger under Download