Følgende tekst er fra Dansk Taekwondo Forbunds hjemmeside.

3-427 e.kr. De første beviser på koreanske Taekwondo lignende teknikker findes

på et vægmaleri dateret i denne periode. Vægmaleriet stammer fra en hule i
datidens Koguryo kongerige.

500-600 e.kr Den indiske buddhist munk Bodhidharma ankom til et kloster ved
Shaolin-So i Kina. Her underviste han i meditation og specielle fysiske øvelser
og åndedrætsteknikker. Som følge af træningen lærte munkene en høj grad af
beherskelse over krop og sind. Metoderne lagde senere grunden for de kinesiske
kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chuan. Da hans indsats dateres
væsentlig senere end vægmaleriet under Koguryo, er det således ikke korrekt,
at han grundlagde den asiatiske kampkunst.

57 f.kr.-668 e.kr. Kongeriget Silla regerede i et område svarende til den sydøstlige
del af det nuværende Sydkorea.

37 f.kr-668 e.kr. Kongeriget Koruryo regerede i nord i et område omtrent svarende
til Nordkorea og Manchuriet. Her havde man en folkelig bevægelse ved navn
Kyung Dang, som trænede militær teknikker med støtte fra det officielle militær,
Son Bae.

18 f.kr-670 e.kr Kongeriget Paekche regerede i sydvest i et område svarende
til store dele af det nuværende Sydkorea.

Ca.576 e.kr. Hwarang skolen blev grundlagt i Silla af den buddhistiske munk
Won Kwang Bopsa på kong Jin Hung ønske. Hwarang, som betyder blomstrende
ungdom, bestod af unge, veltrænede og højt motiverede adelige mænd. De blev
bla. trænet i kamteknik, militær taktik, filosofi og etik. Det kampsystem de trænede
efter, blev oftest benævnt Soo Bak. Der blev lagt vægt på høj moral både i
omgang med andre mennesker og i kamp.

668-670 e.kr. De tre kongerigers periode sluttede, da Silla samlede Paekche,
de sydlige dele af Kogoryo og Silla til et Storsilla og dannede en koreansk stat
med central regering.

670-918 e.kr. Kongeriget Storsilla regerede over det samlede Korea. Når Silla
var i stand til at samle de tre kongeriger, skyldtes det bla. Hwarang krigerne i kraft
af deres dygtighed og kampmoral. Datidens kampsportsgrene, som blev vist ved
officielle lejligheder, var bla. Soo Bak (overvejende håndteknikker), Tok Kyon I,
som senere blev til Tae Kyon (overvejende benteknikker), Sirrum (brydning) og
Kyok Gom (sværdkamp).
918-1392 e.kr. Koryo-dynastiet tog over efter Storsilla. Soo Bak opnåede i den
periode sin største popularitet og var ikke længere kun en militær disciplin,
men også en sport med fastlagte regler.

1392 - 1910 Yi-dynastiet afløste Koryo-dynastiet, og konfucianismen blev
gjort til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge konfucianismen skulle
højerestående mænd bruge deres tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller
spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker.
Som en konsekvens gik det i løbet af perioden alvorligt tilbage for kampkunst
som Soo Bak og Taekyon.

1790 Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første kampkunst
lærebog, Mu Ye Do Bo Tong Ji. I fire bind beskrev de i tekst og figurer
24 forskellige koreanske kampkunstarter, som var i fare for at blive glemt,
da hæren overvejende trænede bueskydning.

1910 - 1945 Under den japanske besættelse forbød regeringen alle
koreanske kulturelle aktiviteter, og tvang befolkningen til at tage japanske navne.
Enhver form for træning af koreanske kampsystemer var således også forbudt.
de kunne derfor kun trænes i hemmelighed. Japanerne bragte nye stilarter til
Korea bla. Judo og Karate. Disse blandedes med gamle stilarter, og systemer
som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod.

1945 Korea blev atter frit, og hæren begyndte igen at undervise i koreansk
kampkunst. Der åbnedes nye skoler eksempelvis Chun Do Kwan og Moo Duk Kwan.
I årene efter fulgte flere skoler.

1955 Lederne af de store skoler mødtes d. 11. april med det formål at samle
de forskellige stilarter til ét stort system. De enedes om at gøre det under navnet
Tang Soo Do. Navnet blev senere ændret til TAEKWONDO, som bedre beskrev
kunsten og mindede mere om det gamle navn Tae Kyon, en af forløberne for
Taekwondo.

1963 General Choi Hong Hee, 9. dan, blev leder for det nystiftede International
Taekwondo Federation (ITF). Han var en af hovedmændene bag sammenslutningen
til et system.

1968 Choi Hong Hee blev udvist af Sydkorea efter et mislykket statskup.

1972 Kukkiwon blev indviet. Kukkiwon blev senere gjort til hovedkvarter for
Taekwondo.

1973 Den 28. maj blev World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med
Dr. Un Young Kim som præsident.
Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon.

1973 - 1975 Hyong’s og Palgwe’er, som stilmæssigt lå tæt op ad karate,
erstattedes i WTF af Taegeuk’er og de nuværende højbælte poomse’er. Taegeuk
poomse’er blev udviklet i samarbejde mellem Tae Kyon mester Song Dok Gi og
Taekwondo mestre. I de nye serier introduceredes kortere og smallere stande
samt de benteknikker som Taekwondo nu er kendt for.

Taekwondo i Danmark

1968 Taekwondo introduceredes i Danmark ved at to hollandske instruktører, Theo P. Salm
og Bernd Denni, underviste på campingpladser i deres ferie. En af eleverne var Gunnar
Sørensen, som får Taekwondo introduceret som en disciplin under Dansk Judo Union.

1971 Gunnar Sørensen, dengang 4. kup, åbnede Danmarks første klub med ca. 100
medlemmer i Sønderborg.

1972 Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark.

1975 Den 15. februar blev Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) dannet med Gunnar Sørensen
som formand.

1975 Choi Kyong-An kom til Danmark og blev dansk landstræner.

1977 DTaF blev optaget under ETU og WTF

1980 DTF blev optaget under Dansk Idrætsforbund (DIF).
Ko Tae-Jeong kom til Danmark og blev dansk landstræner.
DTaF var i samarbejde med Esbjerg Taekwondo Klub vært for det 3. Europamesterskab
i Esbjerg.